Phương pháp lai gần giống với lai xa nhưng khác ở một điểm là chỉ lấy giống gà trống từ một nguồn duy nhất. Có nghĩa là chỉ sử dụng giống gà trống từ một nhà chuyên lai tạo giống mà thôi đi .
da ga campuchia
Ưu điểm: Cải thiện dần được tính trạng gà phụ thuộc vào dòng gà của nhà lai mà da ga cua sat


Nhược điểm: Phải loại bỏ hết gà trống của mình và chất lượng dòng gà phụ thuộc vào người khác.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.