Theo nghĩa không giới hạn , một đầu sách là hoàn toàn thành phần trong đấy các phần như vậy , cho dù được gọi là sách hoặc chương hoặc phần , là các phần.

Từ này bắt nguồn từ đầu sách latinh , biểu thị một "bài giảng" hoặc "bài học": động từ doceō biểu thị "để dạy". Ý nghĩa của hồ sơ này có một ý nghĩa hạn chế và không hạn chế.

. Sách có thể được phân phối ở dạng điện tử dưới dạng sách điện tử và các định dạng khác.

Trong cực kỳ khứ , từ này thường được sử dụng để biểu thị một bằng chứng bằng đầu sách hữu ích như bằng chứng của một thực tiễn hoặc sự thật. Theo nghĩa hạn chế , một đầu sách là một phần tự cung cấp hoặc một phần của một công trình dài hơn , một cách sử dụng phản ánh thực tiễn rằng , trong thời cổ đại , các tác phẩm dài phải được viết trên một số cuộn và mỗi cuộn phải được xác định bởi cuốn sách chứa điều đó.

Một tờ độc nhất vô nhị trong một codex là một chiếc lá và mỗi bên của một chiếc lá là một trang. Thuật ngữ kỹ thuật cho sự sắp xếp vật lý này là codex (ở số nhiều , tiền mã hóa ).

Một số sách vật lý được ra đời với các trang dày và đủ chắc chắn để hỗ trợ các đối tượng vật lý khác , như sổ lưu niệm hoặc album ảnh. Trong thời đại máy tính , "tài liệu" thường biểu thị một tệp máy tính chủ yếu là hồ sơ , bao gồm cấu trúc và định dạng của thứ đó , ví dụ như phông chữ , màu sắc và bức tranh.

Là một đối tượng vật lý , một tài liệu là một chồng thường hình chữ nhật trang (làm bằng giấy cói , giấy da , giấy da , hoặc giấy ) theo định hướng với một cạnh trói , khâu , hoặc nếu không cố định với nhau và sau kia bị ràng buộc vào cột sống linh hoạt của một cảnh sát bìa của nặng hơn , vật liệu tương đối không linh hoạt https://legiaexpress.com/blog/dich-v...ada-tai-quan-5. Trong lịch sử hỗ trợ vật lý cầm tay cho các công trình hoặc bản ghi mở rộng , bộ mã đổi thay cho tiền thân thẳng qua của thứ ấy , cuộn.

Trong một văn bản vật lý , các trang có thể để trống hoặc có thể có một bộ các dòng trừu tượng như hỗ trợ cho các mục đang diễn ra , tức là một cuốn sách tài khoản , một cuốn sổ hẹn , một cuốn blog cá nhân , một cuốn sách có chữ ký , một cuốn sổ ghi chép , một cuốn nhật ký hoặc sách ngày , hoặc một quyển phác thảo. Một tài liệu được một cuốn sách , vẽ , thể hiện , hoặc thỉnh nguyện đại diện của tư tưởng gửi thư đi mỹ.

Vì vậy , ví dụ , từng phần của aristotle 's vật lýtất nhiên , được gọi là một tài liệu , kinh thánh bao gồm nhiều cuốn sách khác nhau. Nội dung trí tuệ trong một tài liệu vật lý không cần phải là một tác phẩm , thậm chí không được gọi là một cuốn sách.

Là một đối tượng trí tuệ , một văn bản nguyên mẫu là một tác phẩm có chiều dài lớn về mức cần một sự đầu tư đáng kể thì giờ để sáng tác và vẫn là một khoản đầu tư đáng kể , mặc dù không cực kỳ rộng rãi , để phát âm. Sách chỉ có thể bao gồm các hình vẽ , khắc , hoặc hình ảnh , hoặc những thứ như câu đố ô chữ hoặc búp bê cut-out.

Một cuốn sách là một hình thức , hoặc một văn bản tập tuyện một dòng nghiền ngẫm hoặc như trong lịch sử , một sự kiện quan trọng.