Căn Hộ Viva Plaza Quận 7 - Về ngân hàng bảo lãnh dự án, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Do đó, người mua hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp bản sao hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng với bất động sản hình thành trong tương lai.

Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải có sự thống nhất về thời hạn thuê đất.

căn hộ viva plaza - Ngoài ra, người mua cần lưu ý khi mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư chỉ được phép thu tối đa 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà.Luật sư Hảo cũng lưu ý về thời hạn ủy quyền. Thời hạn đại diện được xác định theo giao dịch dân sự. Nếu hợp đồng ủy quyền ghi nội dung giao dịch khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì khi thực hiện giao dịch đó xong, việc ủy quyền chấm dứt.

viva plaza - Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện. Trường hợp người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết thì hợp đồng ủy quyền chấm dứt.