Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP chỉ dẫn Luật đàm phán điện tử về chữ ký số – chữ ký điện tử – token thì:

“Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi 1 thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người mang được thông điệp dữ liệu ban sơ và khóa công khai của người ký với thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí hiểm tương ứng mang khóa công khai trong cùng 1 cặp khóa;

b) Sự chu toàn nội dung của thông điệp dữ liệu nói bắt đầu từ thực hành việc biến đổi nêu trên.”
Hiểu 1 phương pháp đơn giản, chữ ký số là một dạng của chữ ký điện tử bao gồm một cặp khóa (keypair) đó là:

• Khóa bí mật (private key), do người có dùng để ký chữ ký số.
• Khóa công khai (public key), do người tiếp thu văn bản, thông điệp dữ liệu đã được ký chữ ký số, tiêu dùng chứng thư số để tiến hành rà soát chữ ký số và tiến hành các đàm phán có liên quan.

Theo quy định của luật pháp, chữ ký số được thừa nhận về mặt pháp lý, được thay thế cho chữ ký mực thường ngày, vai trò của chữ ký số bao gồm:

Tham khảo:

>>> Báo giá chữ ký số VINA

>>> Báo giá chữ ký số VNPT

>>> Báo giá chữ ký số CA2