Khi công ty muốn được phê duyệt kế hoạch xây dựng công trình cũng như hoạt động sản xuât kinh doanh, dịch vụ, những doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường theo :

 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015;
 • Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Hồ sơ môi trường là các thủ tục liên quan tới những vấn đề môi trường của công ty, được thực hiện theo quy định của luật pháp. Các hồ sơ môi trường được lập ra để giám sát, quản lý công ty, cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

>>> Thuê dịch vụ lập báo cáo hồ sơ môi trường: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/tong-hop-cac-loai-ho-so-moi-truong-doanh-nghiep

Các hồ sơ môi trường cần thiết cho công ty

1. Đối với những cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Trước lúc đi vào hoạt động xây dựng dự án, những nhà công ty tùy từng quy mô, lĩnh vực nghề sẽ tiến hành lập những thủ tục môi trường ban đầu như sau:

 • Nhận định ảnh hưởng môi trường: ứng dụng đối với những dự án quy định ở Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập lại báo cáo nhận định tác động môi trường khi: không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường; đổi thay địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, đổi thay công nghệ làm tăng tác động xấu tới môi trường so với phương án trong báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường đã được phê duyệt; Theo đề nghị của chủ dự án;
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường): Cho những công trình đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định ở Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP;
 • Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho công trình đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: thay đổi địa điểm; không có triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng từ khi ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.2. Đối với các cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành dự án

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ chưa tiến hành lập 1 trong hai hồ sơ trên (Đánh giá tác động môi trường hay Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”. Có hai loại:

 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cho các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường và không có 1 trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá ảnh hưởng môi trường; Quyết định phê duyệt báo cáo nhận định ảnh hưởng môi trường bổ sung;

 • Đề án bảo vệ môi trường dễ

Cho các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một trong những văn bản sau: Giấy công nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3. Những giấy tờ môi trường khác

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lúc đã đi vào hoạt động đã thực hiện những hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục những hồ sơ sau:

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đi kèm theo 01 trong 03 giấy tờ trên, những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng hóa năm.
Đối với những cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và những cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

 • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Căn cứ Nghị Định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/6/2015 và được hướng dẫn bởi Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực 1/9/2015)

Đối với những chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường hoặc định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với những CTNH có chứa những thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hay 600 kg/năm đối với CTNH có chứa đựng các thành phần nguy hại khác.

 • Xin giấy phép khai thác nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Giấy tờ xin phép xả thải vào nguồn tiếp nhận đối với những cơ sở đang hoạt động sản xuất, buôn bán có xả nước thải vào môi trường;
 • Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong những hồ sơ môi trường trên lúc công trình đi vào hoạt động;

Việc không thực hiện hay không chấp hành đầy đủ những quy định về môi trường, thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ môi trường, hồ sơ môi trường các cơ sở chế tạo, buôn bán sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử phạt hành chính trong ngành môi trường; tùy theo mức độ và quy mô mà đơn vị có thể bị phạt, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa…

>>> Tham khảo: Cách quản lý hồ sơ môi trường hiệu quả nhất

 • Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Điện thoại: (028) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
 • Fax: (028) 3781 8940
 • Website: https://long-hau-70.webself.net/