Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu tư, bao gồm: Đấu thầu nhiều, Đấu thầu tránh, Chỉ định thầu, Chào hàng khó khăn, tậu tậu trực tiếp, Tự thực hiện, chọn lựa nhà thầu/ nhà đầu tư trong trường hợp đặc thù, tham gia thực hiện của cùng đồng

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
Ảnh minh họa: những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu cơ. Tác giả: libellule789

<div
các hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu 2013
1. Đấu thầu phổ thông
Đấu thầu nhiều là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong ấy không giảm thiểu số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Bên mời thầu phải thông báo công khai về những điều kiện, thời gian dự thầu trên những phương tiện thông tin đại chúng trước lúc phát hành thủ tục mời thầu. Đấu thầu nhiều là hình thức cốt yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm thu hút là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, tránh tiêu cực trong đấu thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên tăng năng lực.
Đấu thầu rộng rãi được vận dụng cho các gói thầu, Dự án thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ trường hợp quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.

2. Đấu thầu giảm thiểu
Đấu thầu giảm thiểu được ứng dụng trong trường hợp gói thầu có đề nghị cao về công nghệ hoặc công nghệ có tính đặc biệt mà chỉ có 1 số nhà thầu đáp ứng đề xuất của gói thầu.
3. Chỉ định thầu
Chỉ định thầu là hình thức mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng buộc phải của gói thầu để thương thảo hợp đồng mà không phê duyệt đấu thầu.
một. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được vận dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hành để bảo đảm bí hiểm nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp tới tính mệnh, sức khỏe và tài sản của cùng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nguy hiểm đến Công trình liền kề; gói thầu sắm thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để khai triển công việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm chỉ tiêu kiểm soát an ninh chủ quyền quốc gia, biên cương đất nước, hải đảo;
c) Gói thầu cung ứng nhà cung cấp giải đáp, nhà cung cấp phi giải đáp, mua tậu hàng hóa phải tậu từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương xứng về công nghệ, bản quyền mà chẳng thể tìm được từ nhà thầu khác; gói thầu có thuộc tính nghiên cứu, thử nghiệm; tậu bản quyền sở hữu trí tuệ;