Hiện giờ tục lệ ăn cỗ ba ngày mở mang như vậy không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy ai đi. Tang chủ cám ơn qua các dụng cụ thông báo đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.
Việc cúng cơm thông thường, duy trì chí ít đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì đến tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không hợp nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau khi chôn.
Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “Ngu” tức thị “yên”, tức thị ba lần tế lễ cho im hồn mai, theo “Thọ mai gia lễ” thì lúc chôn xong, rước linh vị về tới nhà tế sơ ngu. làm sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm cho lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) làm cho lễ tam ngu.

https://langmodadep35.com/mo-cua-ma-va-nghi-thuc-cung-nhu-the-nao-cho-dung-phong-tuc/
một vài điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì
Thứ nhất: Về thời kì chiêu hồn thì không phải hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta làm cho vậy để cho hồn phách sớm tập kết lại mà thôi, Bởi thế với những người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên làm cho thêm 1 lần vào ngày thứ 7 sau khi nhập thổ.
Thứ hai: Về quần áo, trang bị chớ nên đốt ngay khi chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng ích lợi gì cho vong hồn đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa chôn cất bên chiêu mộ vào ngày tam chiêu, sẽ giúp cho vong linh theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.
Thứ ba: Không nhất mực là cây mía khiến cho niêu đâu, mà sử dụng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một cái khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn mai được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo một chuông gió (điều này ít khi có người làm) vì linh hồn còn chưa hội đủ hồn phách nên không thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).
Thứ tư: Con gà chẳng phải là tìm đại một con gà mới to là mở cửa mả được, mà nên tìm kiếm một con gà trống vừa tập gáy, sau lúc dẫn gà đi vòng vèo chiêu mộ 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn vía hội lại chứ chẳng hề dẩn đi nói quanh làm cho gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó nhưng mà không thấy, loại vô nghĩa thì lại cật lực mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tục không bị chi phối chứ không hề kiếm đại 1 con gà là đúng.
Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ khi xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong áo xống người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi Vì thế người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa áo quần rất thi thoảng, đôi khi chỉ có một vài bộ chôn theo người mất mà thôi, Ngày nay nên làm cho là sử dụng 1 bộ quần áo nào người đó còn sống hay mặc nhất rồi túa ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải đấy rãi ra các con phố làm cho định hướng cho linh hồn biết tuyến phố mà về lại nhà.