Hiện giờ, phổ biến đơn vị đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. phổ biến kế toán, công ty lúc nhận được hóa đơn điện tử sẽ câu hỏi hóa đơn này có hợp lệ hay ko, khiến cho cách nào để kiểm tra được thông báo là chính xác. Với hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP, bạn có thể tra cứu hóa đơn hợp thức, hợp pháp bằng 3 cách thức tra cứu. Mời bạn theo dõi bài viết sau đây để được chỉ dẫn tra cứu hóa đơn điện tử chi tiết, nhanh chóng!

Phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice


Bí quyết 1: Tra cứu hóa đơn điện tử trên website hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế


(Áp dụng với công ty chưa đăng ký dùng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Bước 1: truy tìm cập website: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/.

Bước 2: Nhập mã số thuế, mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tổng tiền thuế, tổng tiền thanh toán và mã captcha rồi click vào mục “tìm kiếm”.

Lưu ý:

Điền đầy đủ thông tin đối với những thông báo buộc phải có ký hiệu là (*).

Ở mục “chiếc hoá đơn”, bạn chọn dòng hóa đơn tương ứng.

Ở mục “Ký hiệu hóa đơn”, đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, bạn bỏ ký tự số khu vực đầu dãy ký hiệu và chỉ lấy và điền vào những chữ số trong khoảng C hoặc K đối với hóa đơn không có mã. Ví dụ: ký hiệu hoá đơn là 1C22TAA thì chỉ điền C22TAA.

Ở mục “Số hóa đơn”, bạn có thể lựa chọn 1 trong hai phương pháp nhập là 1 chữ số hoặc tối đa 8 chữ số. Ví dụ: 1 hoặc 00000001.

Ở mục “Tổng tiền thành toán”, bạn nhập số tổng tiền trả tiền trên hóa đơn.

Khu vực mục “Mã captcha”, bạn nhập lại chính xác chuỗi mã captcha hiển thị khu vực bên trái màn hình.

Bước 3: kiểm tra kết quả thông báo về hóa đơn tra cứu.

Nếu như kết quả thông báo về hóa đơn hợp lệ, bạn sẽ thấy dòng thông tin về hiện trạng xử lý hóa đơn hiển thị là Đã cấp mã hóa đơn.

Nếu như thông báo hiển thị là “ko tồn tại hóa đơn có thông báo trùng khớp với các thông tin doanh nghiệp, tư nhân tìm kiếm” có nghĩa là hóa đơn tra cứu ko còn đó. lúc này, bạn cần rà soát lại những thông tin đã nhập đã chính xác hay chưa và thực hiện thao tác tìm kiếm lại.


>>> Xem thêm bài viết tại: https://invoice.fast.com.vn/tin-chi-...21-TT-BTC.aspx