Sổ nhật ký chung là gì? Cách ghi sổ nhật ký chung theo lý lẽ và lớp lang nào? Bài viết này, tổ chức phần mềm FAST sẽ trả lời cụ thể về vấn đề này cho công ty game thủ. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Sổ nhật ký chung là gì?
Trong cách thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ như: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký khác lạ, sổ cái; các sổ và thẻ kế toán cụ thể.

Trong đó, sổ nhật ký thông thường sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính nảy sinh trong từng kỳ và trong các niên độ kế toán theo trình tự thời kì, quan hệ đối ứng các account của các nghiệp vụ đó. Kế toán căn cứ số liệu ghi Nhật ký bình thường để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

Hướng dẫn cách ghi sổ theo chế độ Nhật ký chung
Cách ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký tầm thường được nhiều công ty chọn lọc và áp dụng. Sau đây là tổ chức phần mềm FAST sẽ chỉ dẫn cách ghi sổ nhật ký phổ biến theo Thông tư 200 và 133.

Cách thức và đặc trưng cơ bản
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ nhật ký, kể cả sổ nhật ký bình thường, theo trình tự thời kì nảy sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó, lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ nảy sinh.

Ngày nay, với ứng dụng kế toán, các kế toán không cần phải ghi thủ công vào sổ nhật ký tầm thường sau đó đánh dấu vào sổ cái. ứng dụng kế toán Fast Accounting trực tuyến có thể hỗ trợ lên sổ nhật ký tầm thường theo Thông tư 200 và Thông tư 133.

Cơ chế kế toán sổ Nhật ký thông thường bao gồm các loại sau:

Sổ nhật ký bình thường.

Sổ nhật ký khác lạ.

Sổ cái.

Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

Trình tự ghi sổ nhật ký bình thường
Trình tự ghi sổ nhật ký chung như sau:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hoặc đặt mua Phần mềm kế toán vui lòng truy cập tại website: FAO