Game Thần Đao nhằm mang lại thêm một cơ hội nữa tai game than dao để các hiệp khách có thể trải nghiệm game với những tính năng mới, hướng đi mới. Thần Đạo xin thông báo ra mắt phiên bản Close Beta 2 vào 10h00 thứ 7 ngày 17/10/2015 đồng thời sẽ reset tất cả nhân vật đã được tạo trong giai đoạn Close Beta Than Dao trước đó.
Thần Đạo Close Beta từ 17/10/2015 đến ngày 30/10/2015
Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái
Bát Quái biến hóa ra vô cùng
Từ Không thành Có
Từ Có sanh Âm Dương
Âm Dương sanh Bốn Hướng
Bốn Hướng Sanh Tám Phương
Tám Phương biến hóa vô tận
Nhân sinh vốn dĩ không thể thoát khỏi đạo lý luân hồi đó, chúng sinh và nhân sỹ phàm người nào muốn thoát tục, tu luyện để bản ngã được tinh anh hơn thì đi theo con đường Thần Đạo. Nơi đây mọi người tu luyện Nguyên lực dựa trên lục hệ nguyên tố và Trận pháp.
Thế nhưng chúng sinh vốn dĩ là con người với hỉ, nộ, ái, ố, trong lục đạo nên chắc chắn sẽ có những tranh chấp, oan nghiệt, bốn phương lầm than.
tai game than dao gồm có hai chánh phái là Quang minh (Ánh sáng), Hắc ám (Bóng tối), Trong Quang Minh lại có Tam hệ đồng nguyên là Quang, Hỏa và Phong trong khi Hắc Ám có Ám, Thủy, Thổ. Mỗi chi phái có cách tu luyện riêng để đạt đến những đỉnh cao khác nhau. Tuy, có bí kíp truyền thế cho con người, có cái lưu lạc ra ngoài thế gian.
Thần đạo gồm có hai chánh phái là Quang minh (Ánh sáng), Hắc ám (Bóng tối), Trong Quang Minh lại có Tam hệ đồng nguyên là Quang, Hỏa và Phong trong khi Hắc Ám có Ám, Thủy, Thổ. Mỗi chi phái có cách tu luyện riêng để đạt đến những đỉnh cao khác nhau. Tuy, có bí kíp truyền thế cho con người, có cái lưu lạc ra ngoài thế gian.
Trong cõi này, không ai có thể điều khiển được nhân quả luân hồi ở ngoài thế gian, nhưng chắc chắn sẽ có người vượt ra khỏi thế gian, hoá độ hết những phân tranh lầm than của cõi đời trần tục. Ai là người đạt được đỉnh cao đó, ắt hẳn là người ngộ được chân lý của Thần Đạo
Trong cõi này, không ai có thể điều khiển được nhân quả luân hồi ở ngoài thế gian, nhưng chắc chắn sẽ có người vượt ra khỏi thế gian, hoá độ hết những phân tranh lầm than của cõi đời trần tục. Ai là người đạt được đỉnh cao đó, ắt hẳn là người ngộ được chân lý của Thần Đạo.
Thần Sơn Đỉnh lưu trữ Thiên tố hợp nhất, đó chính là công thức của số phận, đời đời lưu truyền. Trăm năm nay, đều có những anh hùng truy tìm nhân sinh trên đỉnh Thần Sơn mà giác ngộ nhân quả, nhận biết mệnh trời, để sứ mệnh mới đến với giang hồ. Cảm nhận bằng “Tâm”, hành hiệp bằng “Trí”, hành xử bằng “Lễ”, và truy cầu tự do bằng “Dũng”.
Hy vọng họ có thể cứu thế bình thiên hạ, thành công trở về! Hy vọng họ có người kế tục, đạo trời vĩnh tồn...!

Nguồn : http://mchoigame.org/tai-game-than-d...i-android-apk/