[color=#333333]Giá sách với mẫu mã đơn giản, nhưng mang một màu sắc