Bạn bè, người thân bạn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được những tin nhắn nội dung như thế này phải không!
.:!|!:._.:!|!:.
�:::Ch�c:::��
�-!|!-�
.:!|!:._.:!|!:.
�::: ?y :::�
�-!|!-�
.:!|!:._.:!|!:.
�::: Thi :::�
�-!|!-�
.:!|!:._.:!|!:.
�::. T?t .::�
�-!|!-�
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
�: @ Lucky @ : :�
��-!|!-�"-!|!-��
Quá tuyệt phải không nào, chỉ vài thao tác đơn giản bãn đã có thể gửi tặng bạn bè những tin nhắn như vậy rồi, xem thêm tật nhiều tin nhắn nữa tại sms kute