Xe Jaguar F Pace 2017 Thành phố Rochester cam kết giảm việc sử dụng nhiên liệu xăng dầu bằng cách kết hợp các loại xe nhiên liệu thay thế hạm đội vào thành phố của mình," Thị trưởng đáng yêu A. Warren nói. "Giảm phát thải khí nhà kính trong cộng đồng của chúng tôi là giúp chúng ta tiến tới mục tiêu của chúng tôi trong việc tạo ra nhiều việc làm, cộng đồng an toàn hơn và sống động hơn, và cơ hội giáo dục tốt hơn cho con em chúng ta."Thị trưởng Kevin L. Faulconer nói, "Thành phố của San Diego không chỉ là một thành phố dành riêng cho công nghệ sạch và năng lượng tái tạo, chúng tôi là một thành phố dành riêng cho là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong môi trường bền vững. Tại San Diego, chúng tôi thống nhất địa phương về môi trường , lãnh đạo doanh nghiệp và chính quyền ban hành một trong những kế hoạch hành động khí hậu đầy tham vọng nhất trong cả nước, trong đó bao gồm tăng số lượng xe phát thải bằng không trong hạm đội, thành phố của chúng tôi đến 90 phần trăm vào năm 2035. tôi tự hào tham gia chiến dịch toàn quốc hợp tác này để hiển thị chúng ta có thể giúp đỡ để làm cho thế giới của chúng tôi dọn dẹp, an toàn hơn. ""West Palm Beach được cam kết giảm khí thải carbon của chúng tôi," Thị trưởng Jeri Muoio nói. "Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tham gia vào năng lượng an toàn thành phố Liên minh và cam kết sẽ chuyển xe thành phố của chúng tôi ra nhiên liệu hóa thạch vào năm 2025. Một cam kết sẽ sử dụng nhiên liệu thay thế cho các loại xe của thành phố của chúng tôi là một cam kết để đảm bảo một tương lai bền vững."

"Với 92 phần trăm của ngành giao thông chạy bằng nhiên liệu dầu của chúng tôi nền kinh tế địa phương duy nhất vẫn còn nguy hiểm tiếp xúc với một, thị trường dầu mỏ toàn cầu không thể đoán trước biến động," AN TOÀN Chủ tịch và Giám đốc điều hành Robbie Diamond cho biết. "Các thành phố là nơi trú ẩn của chúng tôi cho sự đổi mới, và tám thị trưởng đang dẫn đầu phí, chứng minh cho phần còn lại của đất nước mà đa dạng nhiên liệu có nghĩa là an ninh kinh tế lớn hơn cho các thành phố và người nộp thuế của họ. Chúng tôi hy vọng những người khác-cả người dân và thành phố làm theo tấm gương của họ. "

Năng lượng Bảo vệ Mời thành phố Liên minh tham gia thành một mạng để học hỏi lẫn nhau trước, trong và sau quá trình chuyển đổi hạm đội, tham gia vào một diễn đàn trong đó thành phố có thể chia sẻ kinh nghiệm về giao tiếp mục tiêu của mình, tham gia các cộng đồng của họ, nhận ra những trở ngại và giải quyết vấn đề . Gia xe Fortuner 2017 một trong là Gia xe Innova 2017