Báo cáo của CAST cho rằng chi phí hiện nay cho nhân bản gia súc gần 10000 đô la/con vật.

Vì thế sự và vì tính không hiệu quả của nhân bản, thì sản xuất khối lượng lớn thịt hay sữa từ động vật nhân bản là không có lợi và vấn đề này có thể còn lại đến nhiều năm nữa.Nhưng những ứng dụng khác vẫn tồn tại vì mục đích nhân giống.

Ví dụ nhân bản một con bò đực nếu mất 100000 đô la thì cũng đáng giá vì tinh của nó được dùng để phối và tạo ra nhiều con bò.

Nhân bản cũng có giá trị di truyền một khi con giống quý chết sớm.

Một ứng dụng khác là để nhân giống từ một con vật được thiến.

Con vật bị giết và để có được chất lượng của thịt bò, việc nhân bản một bản sao tốt (các tế bào phải được thu thập trong ngày giết mổ) cho phép con vật đó sinh ra những con có chất lượng thịt tốt hơn. Tag: ong aero-tube

Khi thảo luận về nhân bản, có những lo lắng về cận huyết và thu hẹp vốn gen.

Tuy nhiện nhân bản là công cụ di truyền và có thể sử dụng để thu hẹp hay mở rộng vốn gen.

Đối với nhân giống qua chọn lọc, vốn gen giảm khi các đặc điểm không mong muốn bị loại ra khỏi giống.

Đối với việc lai giống, đa dạng di truyền của ưu thế lai tăng, tuy nhiên đa dạng di truyền của quần thể lại bị giảm.

Nếu nhân bản là một công cụ tương đối rẻ và thông thường như thụ tinh nhân tạo thì sẽ có khả năng tăng giá trị di truyền của đàn vật về các tính trạng phù hợp cho người chăn nuôi và người tiêu dùng lên đến 30% sau một thế hệ. Tag: oxy đáy

Mức tăng như thế nếu bằng phương pháp chọn lọc thông thường sẽ phải mất 5 hay 6 thế hệ.

Tuy nhiên điều quan trọng phải nhớ đây là một ‘sự gia tăng trước đây ("one-time boost').

Sẽ chẳng sao cả cho dù mất bao nhiêu thời gian để nhân bản được một con vật đặc biệt, nhưng về lý thuyết thì bản thân nhân bản thể hiện sự gia tăng di truyền như thế. Tag: máy sục khí o2-turbine

30% tăng giá trị di truyền không thể xây dựng dựa trên 30% khác trong thế hệ tiếp theo.

Một giá trị quay lại tỷ lệ của tiến bộ di truyền không nhân bản.

Nhân bản cho tiêu thụ thực phẩm trực tiếp

Đối với người chăn nuôi và tiêu dùng, các sản phẩm động vật đồng dạng là điều mong ước về cả chất lượng lẫn năng suất, ví dụ như nhân bản có thể đẩy nhanh việc đưa vào một đặc điểm mong muốn như giảm tỷ lệ bệnh E.coli cho gia súc.

Tuy nhiên, không thể tạo ra một loại gia súc thích hợp với mọi điều kiện, vùng cận nhiệt đới hoặc các vùnh phía Tây…cũng như một loại thịt phù hợp để nướng, làm hăm bơ gơ và sữa dùng cho sản xuất pho mát.

Lý do là vì loại thịt lý tưởng cho từng loại là rất khó và muốn thế phải có hàng tá dòng nhân bản để tạo nên thương nghiệp hóa nhân bản tối ưu dùng cho sản xuất thực phẩm.

Nguồn: 2lua.vn/article/nang-suat-cua-dong-vat-va-da-dang-di-truyen-phan-3-39045.html