Nếu gà mái tới mùa sinh sản thì không nên cho ở chung với đám gà tơ tránh tình trạng giành giật đạp tùm lum, hơn nữa ganh mái chơi nhau loạn sạ sứt đầu mẻ trán.Còn những con trống tơ thì thường những con đầu đàn sẽ quậy sớm hay đuổi đá những con khác để chứng tỏ bản năng đầu đàn thì những con nầy nhốt trước để những con khác lên cầm bầy một thời gian thì tiếp tục nhốt lại. Nếu làm như qui trình thì gà ít có khả năng bị rót, gà tơ khi nuôi nhốt mà chế độ chăm sóc tốt thì con gà phát triển đẹp bình thường.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.