Chào hè - Giảm 50% học phí . Đăng ký link :https://ttelite.getflycrm.com/page/n...than-hoc-vien/