Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ buôn bán được thành lập theo phép tắc của pháp luật, có ngành nghề bán buôn hóa chất;
điểm bán vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng đòi hỏi trong bán buôn hóa chất cụ thể: đòi hỏi đối với nhà xưởng, kho chứa; đòi hỏi đối với công nghệ, thiết bị, khí cụ, bao bì; yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hóa chất;
vị trí, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Có điểm bán hoặc địa điểm buôn bán, nơi bày bán cam đoan các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo điều khoản của pháp luật

>>> xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chấtCó kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc áp dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất phục vụ được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
Người phụ trách về an ninh hóa chất của địa chỉ bán buôn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng phát triển, buôn bán và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát triển, buôn bán, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, người trực tiếp giám sát phải được huấn luyện an toàn hóa chất;
Đối với hóa chất hạn chế bán buôn trong lĩnh vực công nghiệp phải được tồn trữ, bảo quản ở một khu vực riêng trong kho hoặc kho riêng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn hóa chất
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;
Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường;
Hồ sơ về phòng cháy chữa và chữa cháyBản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền;
Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh luôn tự tin các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng shop tạo ra không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. (công ty dịch vụ hóa chất e-chem)

Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh;
Bản vẽ toàn thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải cam kết các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực phát triển và kho hóa chất;
Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất kiến thiết nên nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;
Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
Bản sao hồ sơ huấn luyện an ninh hóa chất;
Phiếu an ninh hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong shop buôn bán.
Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế phát hành, bán buôn (trong trường hợp kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế phát hành, kinh doanh).
Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất của chúng tôi
giải đáp, điều kiện, hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục;
hỗ trợ doanh nghiệp sẵn sàng cho các hồ sơ có liên quan;
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất;
Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.