Dịch vụ Internet trực tiếp
Dịch vụ Internet trực tiếp là giải pháp kết nối Internet tốc độ cao từ 64Kbps đến 155Mbps thông qua các đường kênh riêng kết nối trực tiếp với cổng Internet với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.Dịch vụ Internet trực tiếp là giải pháp kết nối Internet tốc độ cao từ 64Kbps đến 155Mbps thông qua các đường kênh riêng kết nối trực tiếp với cổng Internet với độ ổn định, bảo mật rất cao và khả năng hỗ trợ đa ứng dụng trên nền địa chỉ IP tĩnh.
Lợi ích
- Đảm bảo một đường truyền dẫn tin cậy, an toàn với tốc độ cao.
- Sử dụng dịch vụ trên nền mạng trục Quốc gia tốc độ cao, dự phòng tốt và với hiệu quả
cao nhất.
- Với dịch vụ được cung cấp đồng nhất, bạn sẽ không còn thường xuyên "đau đầư" trong việc quản trị mạng.
- Mua hàng "một cửa"
- Tư vấn và thiết kế giải pháp.
- Giúp bạn đăng ký Tên miền (Domain Name) và địa chỉ IP.
- Liên lạc hiệu quả và tiết kiệm với khách hàng và các đối tác kinh doanh.
- Làm việc hiệu quả và liên tục 24/24 giờ với nhân viên, các chi nhánh,... trong tổ chức
của bạn trên qui mô toàn cầu.

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ:

Công ty Điện toán và Truyền số liệu
Tên viết tắt: VDC
Trụ sở chính: Lô IIA, làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84-4-37930599 begin_of_the_skype_highlighting
+84-4-37930599 end_of_the_skype_highlighting
Fax: +84-4-37930499
Website: Http://www.vdc.com.vn

Thực hiện phương châm “Phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn", cùng với số hỗ trợ hiện tại
18001260, công ty VDC đã hoàn tất việc chuẩn bị để đưa thêm các đầu số hỗ trợ mới 18001261, 18001262 vào phục vụ khách hàng từ ngày 15/04/2007. Theo đó, các các đầu số hỗ trợ được quy hoạch theo đặc tính của từng nhóm dịch vụ để công tác tiếp nhận và giải quyết yêu cầu khách hàng được nhanh chóng và chuyên nghiệp